Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop B2C Sören Van Laer

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Sören Van Laer biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”).

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Sören Van Laer moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Sören Van Laer aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief
bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Sören Van Laer niet. Sören Van Laer is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Sören Van Laer is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen telefonisch via de contactopties op onze website.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Sören Van Laer. Sören Van Laer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen
Beschrijving bestelprocedure: De klant kan naar het tabblad ‘Webshop’ gaan en kiest daar voor de optie ‘Online bestellen’. De klant kan daar het gewenste product kiezen en het aantal stuks. De klant kan meer informatie vinden onder ‘Beschrijving’
en ‘Extra informatie’. Eens de klant zeker is van zijn/haar bestelling, kan via de knop ‘voeg toe aan mijn winkelmandje’ naar het
winkelmandje gegaan worden.
Eens in het winkelmandje, krijgt de klant de melding wat er zonet werd toegevoegd. De klant geeft de facturatiegegevens in. De klant kan ook een ander afleveradres invoeren. De klant moet het gewenste adres ingeven om de bestelling en levering correct te kunnen voltooien. De levering gebeurt door Sören Van Laer (of medewerker). Een verzending binnen een straal van 15 km  is gratis voor de klant tijdens de Coronaperiode.  Voor een verzending naar andere plaatsen betaalt de klant een verzendingskost. De verzendkosten zijn te bespreken met Sören Van Laer.
De klant kan indien gewenst ook een opmerking toevoegen.
De klant ziet nu het totaal te betalen bedrag. Dit bedrag is inclusief btw. Hierna kiest de klant de gewenste betaalmethode. Hiervoor heeft hij/zij de verschillende keuzes.

Door de bestelling te aanvaarden verklaart de Klant dat hij/zij de Algemene Voorwaarden van Sören Van Laer heeft gelezen en ermee akkoord gaat. De klant kan de Algemene Voorwaarden nalezen door op de link te klikken.
De klant ontvangt na de bestelling een orderbevestiging per mail.
Sören Van Laer is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Eens het order werd aangemaakt door de klant, wordt Sören Van Laer hiervan verwittigd zodat het order op tijd klaargemaakt
kan worden. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan Sören Van Laer.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de
vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De aangekochte artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Sören Van Laer.

Artikel 7: Garantie: Gezien het om verse producten gaat, die bovendien een goede verzorging van de klant vereisen, kan geen garantie geboden worden. Is er echt een probleem met de bloemen, gelieve dit dan te melden en persoonlijk te bespreken met Sören Van Laer.

Artikel 8: Klantendienst
De klantendienst van Sören Van Laer is bereikbaar via info@sorenvanlaer.com.
Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9: Privacy
Sören Van Laer respecteert uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving. De door u meegedeelde persoonsgegevens (met name uw naam, adres, e-mailadres, etc) zullen enkel gebruikt worden doeleinden omschreven in het privacybeleid.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement GENT AFDELING DENDERMONDE bevoegd.

0
    0
    Uw winkelwagen
    Your cart is emptyReturn to Shop